Hverdagen i ord

Hverdagen i ord

referat bestyrelse

2012: Apr-maj-juniPosted by Søren og Githa HuneNaturBørneHave 08 Jun, 2016 09:03:36

Referat af bestyrelsesmøde i Hune Naturbørnehave

Torsdag d. 26 maj 2016

Tilstede:

Pernille Svane, Søren Kjelds, Jesper Bech Jakobsen, Rikke Nielsen og Rikke Christensen

Afbud: Jens, Merete og Kathrine

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

2. - Aktuel børnesituation + nye tilmeldte i 2016, 2017 og 2018

- Venteliste

- Personalesituation: Personaletimer, aktivering?

- Status af afspadsering og feriedage.

3. Økonomi (Jens)

4. Terassedør

5. Dagligdagen – Hvordan går det?

6. Det nye hus (hvad er status?)

7. Næste møde?

8. Forældrekontrakt

9. Personale samtaler

10. Sponsorer

11. Evt?

Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt og underskrevet.

Ad 2. Søren

- Aktuel børnesituation + nye tilmeldte i 2016, 2017 og 2018.

En ny tilmelding i 1019.

- Venteliste

Der er booket op indtil april 2019

- Personalesituation: Personaletimer, aktivering?

Gitte er gået ned til 36 timer.

Gitte ønsker samtaler angående løn og pension, Pernille tager kontakt til Gitte.

- Status af afspadsering og feriedage.

Githa har fast indlagt afspadsering på 2 timer pr uge, til midt juni.

Gitte 14 timer

Mei ca 15-16 timer

Børnehaven holder lukket 29-30-31

Ad 3. Økonomi (Jens)

Ingen ændringer.

Ad 4. Terrassedør

Døren virker ikke, der tages kontakt til viceværten (Storm’s far Dennis)

Ad 5. Dagligdagen – Hvordan går det?

Det rigtig godt. Nu gåes en dejlig sommer i møde.

Ad. 6. Det nye hus (hvad er status?)

Der arbejdes på sagen.

Ad. 7. Næste møde.

Torsdag d. 18 august kl. 16.30

Ad. 8. Forældrekontakt.

Der vil blive ændringer vedrørende kommende aktiviteter i børnehaven. Der kommer nærmere information omkring dette.

Ad. 9. Personale samtaler

Blev afviklet torsdag i sidste uge.

Ad. 10. Sponsorer

Der vil blive søgt sponsorater, når vi ved mere om ny børnehave.

Ad. 11. Evt.

Hvert år skal der fremvises årsregnskab for os i bestyrelses

Referent Rikke Christensen

________________________________________________________________________________